ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Доклад на Европейската комисия за България относно прекомерния бюджетен дефицит (Брюксел, 16 ноември 2015 г.)

Автор: Без автор

В член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се посочва, че ако дадена държава членка не изпълнява изискванията по известни критерии, Комисията трябва да изготви доклад, в...

Обобщение на Работния документ на службите на Европейската комисия за икономиката на България (Брюксел, 26 февруари 2016 г.)

Автор: Без автор

Обобщаваща част на Работния документ (около 90 стр.), който включва задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси в икономиката на България. Той е Работен...

Четвърта годишна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед” на тема „Сирийската криза и Балканите” (УНСС, 21 март 2016 г.)

Автор: Без автор

Уводни думи за Четвъртата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „Сирийската криза и Балканите”, организиран от Университета за национално и световно...

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 27 януари 2016 г.)

Автор: Без автор

В доклада на ЕК за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка се обобщават действията, предприети през последната година, и се излагат препоръки за следващите стъпки. В доклада от 1215 г....

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ