ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Геоикономически възможности за развитие на Китай в глобален и регионален план

Автор: Доц. д-р Камен Петров

В настоящата статия се прави опит за разглеждане на геоикономическото развитие на Китай. В нея се разкрива голямата социално-икономическа мощ на Китай в глобалната икономика, както и особеностите в...

Възможности за регионалното развитие на България по направлението север-юг.

Автор: Доц. д-р Камен Петров

В статията се разглеждат въпросите на пространственото развитие в Югоизточна Европа през призмата на регионалното развитие и вграждането на българската територия в регионалните икономически процеси....

Европа на регионите и най-развитите урбанизирани територии в България

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Новата визия за Европа на регионите започва и протича с наличието на два процеса, интеграция и дефрагментация.Социално-икономическото развитието на българската държава в големи исторически периоди почти...

Новите балкански геоикономически възможности пред България във външен и вътрешно политически план

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Доц. д-р Камен Петров прави опит да бъдат представени възможностите пред българските региони, които имат отношение към трансграничното сътрудничество. Възприема се тезата, че регионалното развитие може...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ