ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Социално-икономическото положение в България – БВП, доходи, данъци

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

България беше и остава най-бедната страна в ЕС. Причините за трайното ни пребиваване в социално-икономическото тресавище са много: вътрешни и външни, икономически, политически, психологически и други....

Скок от централно директивно планиране в СССР към неолиберализъм в Русия

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Член-кор. на БАН, професор Иван Ангелов представя материал, който е пълен и разширен (с допълнителни текстове за българските читатели, засилващи аргументацията на изложените тези) вариант на отговорите на...

ЕС – Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Чл. кор. Иван Ангелов отбелязва, че ЕС все повече се отдалечава от принципите на основополагащите договори: Римския договор от 1958 г. и Договора от Маастрихт от 1992 г., а на практика Общността се управлява от...

Европейският данъчен модел и необходимостта от реформа на българската данъчната система

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Проф. Ангелов се спира накратко на отделни аспекти на данъчната система в ЕС и у нас и препоръчва някои важни промени в данъчната система на България. Той се спира на най-важните икономически и социални...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ