ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Регионализмът в съвременната световна икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

Статията е посветена на една съществена закономерност в институционалната уредба на съвременните търговско-икономически отношения – икономическия регионализъм. Идентифицират се факторите за възхода...

Обединението БРИКС в системата на съвременния полицентричен свят

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

В статията проф. Маринов си поставя за цел да запознае българския читател с обединението БРИКС и да интерпретира по-подробно неговите геоикономически и геополитически проекции. Анализът е извършен в...

Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

В своята статия проф. д.ик.н. Велко Маринов, преподавател в УНСС, си поставя за цел да изследва някои съществени аспекти на развитието на световната икономика след глобалната финансово-икономическа криза...

Към нова архитектура на международните валутни резерви

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

Статията е посветена на еволюцията на международните валутни резерви след Втората световна война. Проф. д.ик.н. Велко Маринов детайлно очертава дългосрочната тенденция към формиране на многовалутна...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ