ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Информация и образи в съвременните конфликти и малките войни

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основната цел на настоящата публикация е да демонстрира въздействието на новите комуникационни инструменти (като Интернет) върху съвременните ниско интензивни конфликти (НИК). Тези конфликти са...

Youtube и тероризмът – видео споделянето като средство в терористичните стратегии

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основна задача на настоящата публикация е да разкрие част от инструментите, чрез които терористичните организации се адаптират към съвременната информационна среда. Тази тенденция е представена чрез...

Влияние и въздействие на новите медии върху проявленията на съвременния тероризъм

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Основният обект на изследване в настоящата  статия е тероризмът и неговите комуникационни цели. Изследването се основава на допускането, че тероризмът по същество е комуникационен акт, имащ за цел...

Концепции за тероризъм – история и дефиниционна област

Автор: Д-р Боян Хаджиев

Една от основните трудности при създаването на строго и последователно оперативно определение на терористичните акто­ве е необходимостта от предоставяне на определени мотиви за насилствените...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ