ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Външната политика на Русия и някои нейни съвременни проекции на Балканите

Автор: Д-р Николай Цонков

Целта на изследването е чрез установяване състоянието на отношенията между Русия и балканските държави в източната част на полуострова, да се дефинира влиянието и проявлението на руската външна политика...

Икономогеографска характеристика на Северна Америка

Автор: Д-р Николай Цонков

В статията се прави опит за детайлна и пълна характеристика на държавите от северноамериканския континент. Анализите започват с кратка оценка на природния и демографски потенциал, след което се описват...

Геоикономически възможности за повишаване на балканската сигурност

Автор: Д-р Николай Цонков

В статията авторът анализира детайлно историческото развитие на балканското сътрудничество, като извежда основните фактори, влияещи върху него. Важни предпоставки за задълбочаване на балканското...

Предизвикателства и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион

Автор: Д-р Николай Цонков

Статията има за цел да определи равнището и детерминантите на икономическата сигурност в Черноморския регион. Дефинирано е понятието среда за сигурност, чрез което се прави кратък анализ на региона и...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ