ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Характеристика на парламентарното управление в България

Автор: Симеон Асенов

Според конституцията парламентарната система на управление в България се основава на функционалната обвързаност и взаимодействие между законодателната и изпълнителната власт. Политическите партии в...

Проблеми на външнополитическата ориентация в партийните програми на българската левица през годините на прехода

Автор: Симеон Асенов

Доклад, изнесен пред националната научна конференция „Двадесет години преход и промени: проблеми на външната политика и сигурността”, организирана от Катедра „Международни отношения” в...

  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ