ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Атеизмът като мотивационен фактор в съвременната външна политика на България

Автор: Евгения Василева

Предмет на статията е атеизмът и по-специално ролята му като мотивационен фактор в съвременната външна политика на България. Анализирани са предпоставките, които определят атеизма като мотивационен...

Арабско-израелският конфликт и САЩ - корени и взаимообвързаност

Автор: Евгения Василева

Събитията в Близкия Изток разглеждани през годините разкриват някои основни тенденции в развитието на регионалните международни отношения както през разглеждания период, така и през следващите...

Социално-психологически фактори при водене на преговори

Автор: Евгения Василева

Преговорите са сложен процес на вземане на решения, а вземането на решение от своя страна означава избор. Този избор се осъществява в процеса на комуникацията между преговарящите страни, което означава...

Теориите на игрите в международните отношения

Автор: Евгения Василева

Понятието игра в международните отношения е ситуация в която различен брой участници взаимодействат, като всеки от тях се стреми да постигне определена цел. Авторката разглежда основните компоненти в...

  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ