ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Процесът на глобализация и политика на икономически растеж в новата пазарна икономика

Автор: Д-р Людмил Несторов

Феноменът наречен глобализация днес започва да излиза от чисто икономическите рамки и оказва силно влияние върху всички сфери на обществената дейност – политика, идеология, култура и т.н....

Външна търговия и икономически растеж в България - тенденции и перспективи

Автор: Д-р Людмил Несторов

В резултат на извършващите се в България структурни икономически реформи, през последното десетилетие настъпиха значителни промени в обема и структурата на външната търговия.Авторът проследява тези...

Глобализацията и нейното влияние върху бедността

Автор: Д-р Людмил Несторов

Съвременната глобализация на световната икономика е неизбежен, обективен и естествен процес, и носи определени положителни и отрицателни последици за отделните страни. Отрицателните страни се проявяват...

  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ