ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Предизвикателства и заплахи за България от страна на международния тероризъм

Автор: Доц. Евгений Бирюков

Доц. Евгений Бирюков от Руския институт за стратегически изследвания отбелязва, че през България, която е разположена в европейските „слабини”, минава границатамежду християнския и ислямския свят....

Доклад на Европейската комисия за България относно прекомерния бюджетен дефицит (Брюксел, 16 ноември 2015 г.)

Автор: Без автор

В член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се посочва, че ако дадена държава членка не изпълнява изискванията по известни критерии, Комисията трябва да изготви доклад, в...

Обобщение на Работния документ на службите на Европейската комисия за икономиката на България (Брюксел, 26 февруари 2016 г.)

Автор: Без автор

Обобщаваща част на Работния документ (около 90 стр.), който включва задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси в икономиката на България. Той е Работен...

Отбранителната политика на страната – приоритет и отговорност за президента на България

Автор: Ген. Михо Михов

В доклада си, изнесен на инициираната от ПП на АБВ дискусия  „Президентът – гарант или риск за националната сигурност“ ген. Михо Михов говори за образа на държавния глава и неговата способност да...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ