ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Опазване на българското като непосредствено европейско задължение

Автор: Проф. д-р Чавдар Николов

В статията авторът анализира проблемите, свързани с наложения от Народното събрание на Република България мораториум до 2020 година върху продажбата на селскостопански земи на чужденци, граждани на ЕС, и...

Автомагистрала „Черно море” – ключов транспортен елемент от Черноморския автомагистрален пръстен и паневропейските транспортни коридори

Автор: Михайлов Николай, Вълев Николай

Доклад на проф. д-р инж. Николай Михайлов (УАСГ) и инж. Николай Вълев (ББКП) наконференцията „Черноморският автомагистрален пръстен – предизвикателства и  перспективи”(11 ноември 2013 г.). АМ...

Политическата рамка на сътрудничеството в Черноморския регион и участие на балканските страни

Автор: Чавдар Минчев

Доклад на Чавдар Минчев, изпълнителен директор на НАМО  на конференцията„Черноморският автомагистрален пръстен – предизвикателства и  перспективи” (11 ноември 2013 г.). В контекста на стремежа...

Влияние на изграждането на автомагистрала „Черно море” в контекста на стратегическото планиране на регионалното развитие в Република България

Автор: Мирослав Мазнев

Доклад на Мирослав Мазнев, заместник-министър на  регионалното развитие и благоустройството на конференцията„Черноморскиятавтомагистрален пръстен – предизвикателстваи  перспективи” (11...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ