ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Българо-руските отношения - състояние и проблеми

Автор: Валентин Радомирски

Отношенията на България с Русия, оценката на тяхното развитие, както в краткосрочен, така и в стратегически обозрим план са от изключително значение. В съвременния свят са на лице редица съображения от...

В новия свят при пет президента

Автор: Любомир Попов

Продължение от бр. 4 на мемоарите на посланик Любомир Попов от пребиваването му в Съединените щати, който е бил на два пъти представител на България в САЩ при смяната на пет президента. За първи път връчва...

Модусите на конституционната промяна: ЕС и България

Автор: Проф. д-р Георги Близнашки

Предстоящото разширяване на Европейския съюз е повод да се повдигне въпросът за политическото бъдеще на Европа, т.е. за крайната цел и конституционната форма на европейската интеграция. Във връзка с това...

Интегрирането на България в ЕС: перспективи и предизвикателства

Автор: Проф. д.ик.н. Венелин Цачевски

Присъединяването на България към Европейския съюз е приоритет в съвременната българска външната политика. Със започването на преговорите за членство в ЕС през март 2000 г. реализирането на тази цел навлиза...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ