ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Ролята на Европейския съюз и на Република България за опазване на биоразнообразието

Автор: Доц. д.ю.н. Ангел Анастасов

Рецензия на книгата на доц. д.ю.н. Ангел Анастасов „Международноправен режим на биоразнообразието”. Изследването обхваща съвкупността от норми, правила, стандарти и процедури, които се създават от...

Европейският данъчен модел и необходимостта от реформа на българската данъчната система

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Проф. Ангелов се спира накратко на отделни аспекти на данъчната система в ЕС и у нас и препоръчва някои важни промени в данъчната система на България. Той се спира на най-важните икономически и социални...

Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество, (конференция, сп. “Международная жизнь”; Ялта, 20-21 октомври 2015 г.)

Автор: Димитър Пенков

Димитър Пенков, член на редколегията на сп. „Международни отношения”,  се спира на проблемите на черноморското икономическо сътрудничество и перспективите за неговото развитие в контекста на...

Международна среда за развитие на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България

Автор: Николай Павлов

В статията се дефинира международната среда за развитието на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България. Определят се основните компетентни институции в ЕС и НАТО....

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ