ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

Автор: ДОКУМЕНТ

Стратегията е изготвена след подробно проучване на българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 година. Днес системата на висшето образование в...

Препоръка на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2017 година (Брюксел, 12 юни 2017 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Становище на Европейският съвет относно националната програма за реформи на Българияизготвено на базата на различни доклади и заключения. Анализът на Комисията ѝ дава основание да заключи, че в България...

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 15 ноември 2017 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

В настоящия доклад по Механизма за сътрудничество и проверка се представя напредъкът, който е постигнат в България след отправянето на препоръките в доклада от януари 2017 година. Както и в предишните...

Един разказ за вътрешната драма на Сергей Антонов

Автор: Проф. д.и.н. Димитър Йончев

Председателят на УС на Сдружение „Балкански форум по сигурността“Проф. д.и.н. Димитър Йончев представи книгата „Сергей Антонов – страдалецът от Рим”. Той отбеляза, че достойнство на книгата е...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ