ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Състояние и перспективи за развитието на търговско-икономическото сътрудничество между Русия и България

Автор: Проф. д.ик.н. Владимир Мантусов

Завеждащият катедра „Световна икономика” в Дипломатическата академия на МВнР на Русия, проф. д.ик.н. Владимир Мантусов смята, че двустранните взаимоотношения между България и Русия като цяло се...

Предизвикателство за българското филство и фобство спрямо Русия

Автор: Проф. д-р Искра Баева

Темата за 135-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Княжество България и Руската империя на пръв поглед изглежда далече от днешните проблеми на българо-руските отношения. Проф....

Българо-руските отношения – между миналото и бъдещето

Автор: Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова отбелязва, че неустойчивото настояще все повече се нуждае не толкова от минали проблеми, колкото от адекватни решения на очертаващи се бъдещи катаклизми. В епоха, когато...

България и Русия в мултиполярния свят и новият сблъсък на цивилизациите

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

След разпада на СССР в Източна Европа се налага неолибералната нагласа, възпроизвеждаща хегемонното положение на САЩ, че съществува един верен път на развитие и едни истински ценности. Според чл.-кор.,...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ