ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Социалистическата идея – продължава ли да отстъпва?

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

В периода от края на ХIХ век до 60-те години на ХХ в., по думите на Карл Ясперс и на други водещи умове на Европа, главната идея беше идеята за социализъм, но след краха на съветския, държавния социализъм тази...

Опит за теория на русофобията – закономерности и тенденции

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Теориите представляват система от идеи, чрез които се улавят общите закономерности на предмета на изследване, даващи възможност за конкретен анализ на едно или друго специфично негово проявление....

Национализъм в Турция и духовните граници на президента Ердоган

Автор: Петър Воденски

В публикацията се разглежда как, през различните периоди на своето развитие, Република Турция е използвала за целите на външната си политика турския/тюркския национализъм и мюсюлманската религия сред...

Управлението на Тръмп и международните отношения: Светът на прага на деидеологизация?

Автор: Д-р Едуард Соловьов

Доминирането на либералната парадигма в глобален мащаб постепенно се доближава до своя край – със завършването на „еднополюсния момент” в световната политика и формирането на полицентризма....

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ