ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Съвременната глобална геоситуация днес – тенденции за развитие

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Разпадът на СССР и скоростното присъединяване на бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа в НАТО и в ЕС,  събудиха геополитическите амбиции на за нови хоризонти, за нов световен ред....

Недоразбраната парадигма на Хънтингтън за “сблъсъка на цивилизациите”

Автор: Проф. д-р Никола Аврейски

В статията се прави оценка по достойнство на концепцията на американския политолог проф. Самюъл Хънтингтън за “сблъсъка на цивилизациите”, която се натъкна на противоречиви отзвуци в научната...

Съвременното понятие за суверенитета и класическите му характеристики според Жан Боден

Автор: Д-р Васил Георгиев

Суверенитетът днес все още е „носещата конструкция” на международния ред, доколкото формира както структурата на държавите, така и принципите на тяхното взаимодействие. Този международен ред е...

Глобалната криза на цивилизацията – трансформация или гибел?

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Според проф. д.ф.н.; д.п.н. Петко Ганчев глобалната криза на цивилизацията през последните седем години тресе систематана международните отношения, създавайки усещания за наближаваща катастрофа....

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ