ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Венецуела и основните принципи на международното право

Автор: Андрей Караславов

През последните месеци развитието на обстановката във Венецуела неотменно присъства в потока от новини и има потенциал да надхвърли границите на страната и се превърне в конфликт, с последствия дори...

Трансграничният тероризъм – глобална опасност

Автор: Проф. д.ю.н. Орлин Борисов

Проф. Борисов анализира трансграничният тероризъм – неделима част от развитието на съвременните международни отношения, очертаващ се като един от глобалните съвременни фактори, нарушаващи...

Трансграничният тероризъм, като част от престъпленията с международен елемент

Автор: Атанас Борисов

Трансграничният тероризъм постепенно се превърна в една от най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност. Авторът на статията подчертава, че наред с приемането на общопризнато определение на...

Влияние на европейската интеграция върху трансформацията на съвременната теория на държавата

Автор: Проф. д.ю.н., акад. на МСА Сергей Бабурин

Академик Сергей Бабурин посочва, че проблемите на съвременното развитие и правната теория и практика в много от своите аспекти засяга въпросите за стабилността и перспективите за развитие на цяла Европа,...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ