ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Правото на убежище съгласно международноправната уредба на статута на бежанците

Автор: Пламен Георгиев

Правото на убежище е признато за основно право на човека, чието упражняване почива, както на общите принципи, така и на специфични, въведени в международноправните източници, за да го гарантират....

Необходима е активна и ефективна външна политика на България в рамките на ЕС и Балканите

Автор: Младен Червеняков

С метафората за трите матрьошки посланик Младен Червеняков откроява необходимостта от вертикалните и хоризонталните промени в ЕС, извеждането на основните принципи за солидарност и справедливост в...

Концепция за външната политика на Руската федерация (утвърдена от президента на Руската федерация В.В. Путин на 30 ноември 2016 г.)

Автор: ДОКУМЕНТ

Концепцията представлява система от възгледи, изградена на основата на принципите, приоритетите, целите и задачите на външната политика на Руската Федерация. Нейната правна основа се състои от...

ЕС – Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Чл. кор. Иван Ангелов отбелязва, че ЕС все повече се отдалечава от принципите на основополагащите договори: Римския договор от 1958 г. и Договора от Маастрихт от 1992 г., а на практика Общността се управлява от...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ