ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Трусове и колизии – това ли е бъдещето на пост-съветското пространство?

Автор: Проф. д-р Динко Динков

Зам.-главният редактор на сп. „Международни отношения” проф. Динко Динков отбелязва, че България има особена мисия като член на ЕС и на НАТО – да помогне за изграждане на отговорна и взаимноизгодна...

Трансграничният тероризъм, като част от престъпленията с международен елемент

Автор: Атанас Борисов

Трансграничният тероризъм постепенно се превърна в една от най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност. Авторът на статията подчертава, че наред с приемането на общопризнато определение на...

Геоикономически проекции на следкризисното развитие на световната икономика

Автор: Проф. д.ик.н. Велко Маринов

В своята статия проф. д.ик.н. Велко Маринов, преподавател в УНСС, си поставя за цел да изследва някои съществени аспекти на развитието на световната икономика след глобалната финансово-икономическа криза...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ