ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество, (конференция, сп. “Международная жизнь”; Ялта, 20-21 октомври 2015 г.)

Автор: Димитър Пенков

Димитър Пенков, член на редколегията на сп. „Международни отношения”,  се спира на проблемите на черноморското икономическо сътрудничество и перспективите за неговото развитие в контекста на...

Приемането на България в ООН

Автор: Иван Гарвалов

Посланик Иван Гарвалов отбелязва, чеприемането на България в ООН е един сложен международен проблем за онези години, когато след създаването на Световната организация всвета вече съществува сблъсък...

Новите балкански геоикономически възможности пред България във външен и вътрешно политически план

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Доц. д-р Камен Петров прави опит да бъдат представени възможностите пред българските региони, които имат отношение към трансграничното сътрудничество. Възприема се тезата, че регионалното развитие може...

Бъдещето на Европейския съюз и българският избор

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Нов прочит на проф. д.ф.н., д.п.н., посланик Петко Ганчев за проблемите в Европейския съюз и позицията на България по тези въпроси. Когато Европа се разглежда като континент-общност на държави и население, не...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ