ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Геоикономически предизвикателства пред изграждането на инфраструктурен коридор №8 в Югоизточна Европа

Автор: Доц. д-р Камен Петров

В настоящата статия се прави обзор и анализ на инфраструктурен коридор №8. Акцентира се върху неговата транспортна свързаност и възможност да повлияе върху социално-икономическото развитие на регионите...

Разузнаването – изкуството на една достойна професия

Автор: Красимира Стоянова

Рецензия на книгата на Ген. Тодор Бояджиев „Наръчник на разузнавача”, том 1 и 2. Новата книга е завършек на трилогията посветена пряко на професията разузнаване. Първата книга излиза през 2000 година...

Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество, (конференция, сп. “Международная жизнь”; Ялта, 20-21 октомври 2015 г.)

Автор: Димитър Пенков

Димитър Пенков, член на редколегията на сп. „Международни отношения”,  се спира на проблемите на черноморското икономическо сътрудничество и перспективите за неговото развитие в контекста на...

Новите балкански геоикономически възможности пред България във външен и вътрешно политически план

Автор: Доц. д-р Камен Петров

Доц. д-р Камен Петров прави опит да бъдат представени възможностите пред българските региони, които имат отношение към трансграничното сътрудничество. Възприема се тезата, че регионалното развитие може...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ