ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Резюме на доклада за България за 2019 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

Автор: ДОКУМЕНТ

В доклада се прави оценка на икономиката на България с оглед на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа“, публикуван на 21 ноември 2018 година. В обзора Комисията призовава...

ЕС – Съюз на самостоятелни национални държави или Европейски съединени щати

Автор: Проф. д.ик.н. Иван Ангелов

Чл. кор. Иван Ангелов отбелязва, че ЕС все повече се отдалечава от принципите на основополагащите договори: Римския договор от 1958 г. и Договора от Маастрихт от 1992 г., а на практика Общността се управлява от...

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 27 януари 2016 г.)

Автор: Без автор

В доклада на ЕК за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка се обобщават действията, предприети през последната година, и се излагат препоръки за следващите стъпки. В доклада от 1215 г....

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 28 януари 2015 г.)

Автор: Без автор

Пореден мониторингов доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. В доклада се обобщават предприетите през изминалата година мерки и се...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ