ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Автор: Златин Тръпков

България официално подава молба за членство в ОИСР през 2007 година. Тогава „темата ОИСР“ е обсъждана на различни равнища. Причините за реанимирането на тази тема са най-малко две: стремежът на България...

Пътят на Казахстан в съвременния свят – примерът на една млада държава

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Разглеждат се въпросите свързани с демократичното развитие на Казахстан, излизането от задълбочаващата се социално-икономическата криза на обществото и въпросите на междуетническите отношения в...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ