ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Черноморският регион: Има ли алтернатива на ескалацията на напрежението?

Автор: Д-р Любомир Кючуков

Директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков отбелязва, че в геополитически план Черноморският регион оформя полоса на съприкосновение на няколко силови линии: от...

Състояние и перспективи за развитие на Черноморското регионално сътрудничество, (конференция, сп. “Международная жизнь”; Ялта, 20-21 октомври 2015 г.)

Автор: Димитър Пенков

Димитър Пенков, член на редколегията на сп. „Международни отношения”,  се спира на проблемите на черноморското икономическо сътрудничество и перспективите за неговото развитие в контекста на...

Макрорегионално сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския район

Автор: Д.ист.н. Радослав Деянов

Макрорегионалните проекти са актуални на сегашния етап от функционирането на ЕС. Според експерта в Института по икономика и международни отношения Радослав Деянов, в контекста на икономическата криза,...

Геополитика в Черно море

Автор: Проф. д-р Динко Динков

Геополитиката в  Черно море очертава проф. д-р Динко Динков. Той отбелязва, че в резултат на новата геополитическа динамика по повод украинската криза, в черноморския район се структурира нова...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ