ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Резултати от търсене

Пенсионни резерви в подкрепа на външната политика

Автор: Емил Тодоров

Фондовете за държавно богатство, резерви от ликвидност, заделени за нуждите на социалните разходи на бъдещите поколения, рядко се споменават в контекста на международните отношения. Като институционални...

Някои допускания за отбранителната политика на България в контекста на динамиката в средата за сигурност

Автор: Доц. д-р Николай Цонков

Основната характеристика, с която може да бъде описана глобалната система е постоянно състояние на несигурност и нестабилност. Тази тенденция се подсилва от политиката, която води от една страна САЩ, а от...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ