ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5

ГОДИНА 2000
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 19.10
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

България и Европейския съюз (някои проблеми, свързани с “acquis communautaire”)

Автор: Проф. д-р Еньо Савов

Процесът на интегриране на България към ЕС е многостранен политически, институционален, икономически, социално-структурен и психологически процес, поради което е необходимо да се извърши комплексна социална трансформация. Особено важно условие на което трябва да отговори България е ускореното сближаване на българското законодателство с европейското. „Аcquiscommunautaire” е...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Интегрирането на България в ЕС: перспективи и предизвикателства

Автор: Проф. д.ик.н. Венелин Цачевски

Присъединяването на България към Европейския съюз е приоритет в съвременната българска външната политика. Със започването на преговорите за членство в ЕС през март 2000 г. реализирането на тази цел навлиза в своята последна фаза, през която трябва да бъде постигнато решаване на практическите проблеми на икономическото, социалното и законодателното приспособяване на България...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Модусите на конституционната промяна: ЕС и България

Автор: Проф. д-р Георги Близнашки

Предстоящото разширяване на Европейския съюз е повод да се повдигне въпросът за политическото бъдеще на Европа, т.е. за крайната цел и конституционната форма на европейската интеграция. Във връзка с това се отбелязва, че конституционните дебати в България не могат и не трябва да се провеждат извън контекста на общоевропейския дебат. Темата за евентуални промени в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Варианти за развитие на Косово - автономна област, република, независима държава

Автор: Д-р Соня Хинкова

Повече от година след войната в Косово въпросите за трайното умиротворяване на автономната област остава приоритет, като изграждането на мирния процес може да се разглежда в различни измерения и перспектива. Анализират се различни проекти, варианти и модели за статут на Косово, предложени от някои страни. Изведените много обобщено варианти за развитието на Косово очертават...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ