ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 6

ГОДИНА 2000
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 22.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Югославия след Милошевич и регионалната (не)сигурност

Автор: Доц. д-р Стоян Бараков

След падането на Милошевич в част от публикациите, посветени на отстраняването на югославския президент се отбелязва, че с Милошевич си отива и най-голямата заплаха за регионалния и за континенталния мир. Като инструмент за адекватно обяснение на реалната ситуация в страната подобно едно твърдение е твърде несъстоятелно. Целта на статията е да наруши оформящото се досадно...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Взаимодействието между НАТО и ООН в бивша Югославия - от Босна до Косово

Автор: Михаил Найденов

Кризата в Косово открива поредната възможност за участието на НАТО в нея, като в случая се внася и един нов елемент – осъществяване на мироналагаща операция без предварителната санкция на Съвета за сигурност на ООН. Това участие е неопровержимо доказателство за новите цели и възможности на Пакта. Чрез операциите си в СР Югославия се утвърждават и промените в самия Алианс,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Българо-руските отношения - състояние и проблеми

Автор: Валентин Радомирски

Отношенията на България с Русия, оценката на тяхното развитие, както в краткосрочен, така и в стратегически обозрим план са от изключително значение. В съвременния свят са на лице редица съображения от международен и вътрешен характер, които обуславят необходимостта България и занапред да поддържа и развива широки отношения с Русия. Авторът формулира необходимите основни...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Политиката на Великите сили и други заинтересовани държави в Каспийския регион

Автор: Елена Николова

Целта на разработката е да открои и анализира политиката на заинтересованите държави, велики, регионални и местни сили в Каспийския регион и да разкрие формите и целите на техните действия. Целесъобразността на този подход се налага от факта, че „възелът” от интереси и съперничество, който се формира в този регион се очертава като един от най-сложните и важни проблеми в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ