ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Балканите в края на века - между надеждата и скептицизма

Автор: Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова дата: 17/02/2000 (Брой 1 2000г.) от 101 до 110 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В края на ХХ век промените в Югоизточна Европа дават основание за извода, че е повишена степента на регионална несигурност в основните й измерения – икономическа, политическа, военна и екологическа. Въпреки това, през посочения период на Балканите действат и фактори с положително влияние, които генерират надежди за бъдещето. Например, за първи път в своята история балканските страни имат една и съща външнополитическа цел – присъединяване към европейските структури, тъй като виждат в европейския приоритет и във включването си в европейските политически и икономически институции своя шанс.
Главните придобивки на новите балкански демокрации са свободата на словото, печата и вероизповеданията, възможностите за икономическа инициатива и свободно предприемачество, всеобщото избирателно право в условията на партиен плурализъм, преодоляване на някои дългогодишни спорове в двустранните отношения. Въпреки тези положителни ефекти, балканските страни продължават да понасят сериозни трудности – икономически спад, рязко понижаване на жизнения стандарт, висока безработица, данъчно бреме, сива икономика, корупция, висока престъпност и т.н.

За автора

Преподавател в катедра "Политология" на Университета за национално и световно стопанство по академичните дисциплини "Политология", "Политически мениджмънд" и "Политически системи на балканските държави".

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ