ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Развитие на теориите на елита

Автор: Доц. д.п.н. Георги Манолов дата: 19/10/2000 (Брой 5 2000г.) от 45 до 60 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

С цел да се получи вярна ориентация за същността и смисъла на понятията и термините, свързани с властта и управленските субекти, е много важно да се познават добре историческите гени и съвременното състояние на теориите за елита, особено в обществата в преход. Разгледано е зараждането на елитарните идеи преди новата ера в държавния живот на Антична Гърция – възгледите на Сократ, Платон, Аристотел и Цицерон. Авторът се спира на развитието на елитарните идеи през Възраждането и на възгледите на основателя на новата политическа наука Николо Макиевели.
Разглежда се концепцията на един от първите основатели на класическата теория за елита Гаетано Моска, на социолога Вилфредо Парето, на германският учен Робърт Михелс. Твърди последователи на клесическия елитаризъм през втората половина на ХХ век са Райт Милс и Робърт Дал. В статията са посочени някои от по видните представители и върхови постижения на социално-политическата мисъл през вековете, свързана с историческата еволюция на елитарните идеи и теории.

За автора

Преподавател в катедра „Политология” на Факултет „Международна икономика и политика” в Университета за национално и световно стопанство.  Автор на над 150 научни и научнопопулярни публикации в страната и в чужбина (Гърция, Турция, Сърбия, Словакия). Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории, политическите системи, политическия маркетинг, политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и други

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ