ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2001
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 06.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 126
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Международната организация на франкофонията

Автор: Бутрос Бутрос-Гали

Статия на бившия Генерален секретар на ООН и Генерален секретар на Международната организация на Франкофонията Бутрос Бутрос-Гали специално за сп. „Международни отношения, по случай 30-годишния му юбилей. В периода на разширяването на Европейския съюз френският език е в състояние да породи нова солидарност в европейското пространство по подобие на онези, които преди...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

За геополитическия модел на българската външна политика

Автор: Емил Казаков

През последните десет години поради геополитическите промени България загуби голяма част от материалните си възможности за влияние в международните отношения. Бедна и малка страна като нашата би могла да потърси реабилитация на собствения си суверенитет единствено в духовната (нематериалната) сфера. Това може да се изрази в съставянето и изпълнението на строен...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Философията на глобализма и информационното общество: мястото на България

Автор: Проф. д-р Евгений Гиндев

За да бъдат отстранени житейските, интуитивни и произволни наслоения върху термините глобализъм, глобализация и информационно общество, които много често ги деформират до неузнаваемост и ги превръщат просто в нищо не значещи модерни думи, авторът изяснява техният смисъл и съдържание. България трябва да посрещне предизвикателствата на бъдещото глобално развитие на света...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Транспортните коридори в Югоизточна Европа и интересите на балканските държави

Автор: Д-р Мирослав Дърмов

Краят на Студената война постави пред света и в частност пред балканските държави поредица от въпросителни. Процесът на глобализация дава възможност за вземането на отворени политически решения. Такъв външнополитически подход, приложен напр. към изграждането на трансгранични транспортни и енергийни коридори в балканския регион би могъл да даде, макар и моментно, описание на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ