ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2001
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 06.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Две Европи - една цел

Автор: Доц. д-р Добрин Канев

Темата „Две Европи – една цел” звучи публицистично, но съдържа две части, които все повече се допират и имат своите проблеми – едната е обединената Европа, а другата страна е включващата се в това обединение европейска част. Целта на статията е читателят да бъде въведен в тези проблеми и в интересите, които съществуват и които дават своето отражение върху реалната...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Принцип за суверенно равенство на държавите

Автор: Акад. проф. д-р Ангел Шишков

Понятието суверенитет е обект на дискусии в различни научни области. Съвременното международно право издигна в Хартата на ООН категорията „суверенно равенство на държавите” като един от универсалните принципи на международните отношения. Суверенитетът като основна категория предизвиква спорове в теорията на правото, юриспруденцията, масмедиите, международните...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Тронните слова в българската демокрация

Автор: Д-р Васил Пенев

Предмет на анализа в статията са така наречените „тронни слова” на българските министър-председатели в условията на демокрация, и по-специално от периода на края на 1990 г. до пролетта на 1997 година. Терминът „тронно слово” е навлязъл в българския език в края на миналия век. Това е популярното име на „княжеското слово” по смисъла на Търновската конституция. Днес той...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Медии и политика

Автор: Доц. д-р Милан Маланов

Темата е доста широка и изисква известни уточнения относно същността и обхвата на двете понятия – медия и политика. Статията няма за цел да анализира цялостно и изчерпателно сложните и многопластови взаимоотношения между медиите и политиката, а по-скоро да открои и постави ударението върху някои от най-съществените и най-значимите от тях. По отношение на медиите става дума...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ