ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Медии и политика

Автор: Доц. д-р Милан Маланов дата: 06/06/2001 (Брой 3 2001г.) от 57 до 76 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Темата е доста широка и изисква известни уточнения относно същността и обхвата на двете понятия – медия и политика. Статията няма за цел да анализира цялостно и изчерпателно сложните и многопластови взаимоотношения между медиите и политиката, а по-скоро да открои и постави ударението върху някои от най-съществените и най-значимите от тях.
По отношение на медиите става дума преимуществено за средствата за масова информация и комуникация в техните две основни проявления – печатни медии и електронни медии. Що се отнася до политиката, подходът е ориентиран по посока на участието на медиите в политическия процес, намиращ израз както във вътрешната и външната политика на държавата, така и в изявите на гражданското общество. Анализират се съдържанието и формите на изява на медиите в националния и международния политически живот, медиите като субект на политиката, личността на журналиста във взаимоотношенията медии-политика.

За автора

Преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски" и в нов български университет.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ