ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2001
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 06.06
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Първото разширяване на НАТО: Балканите - 1951

Автор: Доц. д-р Йордан Баев

В последните няколко години са създадени необходимите предпоставки за сериозни научни изследвания върху историята и политиката на Алианса поне в първия четвърт век от неговото създаване. Въпреки че темата за включването на Турция и Гърция в НАТО е намерила най-общо място в специализираната литература, новоразкритата архивна документация дава възможност да се видят редица...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Газовата война като политически аспект в съвременните българо-руските отношения

Автор: Наталия Илиева

Кризата в българо-руските отношения в голяма степен е резултат от непознаване на интересите, приоритетите, механизма за взимане на решения, както и вътрешнополитическите ограничения, които определят съответно и новата българска и новата руска външна политика. Междудържавните отношения на този етап нямат ясна политическа рамка от където идват и трусовете в договарянето на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Българо-гръцкото сътрудничество в областта на транспортната инфраструктура

Автор: Доц. д-р Апостолос Христакудис

През 90-те години България и Гърция обръщат сериозно внимание на двустранното сътрудничество при изграждането, рехабилитацията и модернизацията на националната си транспортна мрежа и на балканските участъци на паневропейските транспортни коридори, които пресичат двете страни. Необходимостта от установяване на съвместно сътрудничество в областта на транспорта се определя...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Македонизмът днес (Идентичността като граница)

Автор: Севдалина Филева-Мавродиева

Няма друга балканска държава, която в етническо отношение да е по-дестабилизирана от Македония. Раздвоени и несигурни са усилията на македонската наука да докаже, че етническият център на обявената македонска нация е македонският, а не българският етнос. Македонизмът няма много дълга история, а за него може да се говори като за днешна реалност. Въпреки това, той е успял за...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ