ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2001
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.07
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Политически аспекти на процеса на присъединяване към Европейския съюз

Автор: Катя Христова

В изложението се прави опит да се очертае полето на изследователския интерес и на възможните подходи за политологичен анализ на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Доколкото все още не се е наложило общопризнато разбиране за присъединяването като политически процес, първата задача на автора е да даде една първоначалната дефиниция на самото понятие. Много често...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз

Автор: Стефан Стефанов

В приетият заключителен документ от заседанието на Европейския съюз в Гьотеборг през юни 2001 г. се отбелязва, че ще бъдат положени специални усилия за подпомагане на България и Румъния за извършването на някои реформи. Това поражда известни въпроси, тъй като не е пояснено какъв вид подпомагане се има предвид и дали очакванията за двете страни трябва да бъдат оптимистични или...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Въпросите на присъединяването на България към Европейския съюз в дейността на Народното събрание

Автор: Мая Гетова

Приоритетната външнополитическа дейност за интегриране на България е свързана с контактите й в европейските и евроатлантическите политически, икономически и отбранителни структури, опиращи се на широк обществен консенсус. Основно значение в международната дейност на Народното събрание днес има участието на българските парламентаристи в подходящи и в най-разнообразни...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

За въвеждането на европейските социални програми в българското законодателство и практика

Автор: Живко Минков

В Становището на Европейската комисия от 1995 г., относно молбата на България за присъединяване към Европейския съюз изрично се подчертава, че българската страна трябва да положи усилия в разработването на социална политика, която съответства на политиката на ЕС в тази област. Това означава – незабавно започване на реформа в сферата на социалната политика; изграждане на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ