ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 6

ГОДИНА 2001
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.12
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Глобалният постмодерен тероризъм

Автор:

Моралната и политическата оценка на терористичното поведение винаги е била идеологически, ценностно, политически оцветена и едни и същи действия са заклеймявани от определени сили като терористични, а от други – възхвалявани като борба за свобода и най-висши цели. В момента глобалната идеологическа хегемония е на високоразвитите западни държани, поради което и самото...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Радикалният ислямски тероризъм - новото предизвикателство за сигурността в началото но ХХІ век

Автор: Д-р Мирослав Дърмов

Терористичните събития от 11 септември в Ню Йорк и Вашингтон показаха, че дори най-мрачните прогнози могат да бъдат надминати от реалността. Трансформацията на тероризма и неговата глобализация налагат преосмислянето на множество категории, описващи същността му, като изискват неизбежната промяна във формите и начините при противопоставянето му. Авторът проследява...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Ще има ли глобална война срещу тероризма?

Автор: Иван Палчев

Извършването на тероризъм изисква наличието на определени задължителни условия и е немислимо без определени дадености като: мрежа, идеологическа мотивировка, финанси, тайни служби (присъствие на елементи от държавни структури). Очевидно е, че Ал Кайда е разполагала с всички тези изисквания, за да бъдат успешни многобройните й терористични акции. По тези причини придоби...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Теторизмът като средство в политиката

Автор: Севдалина Филева-Мавродиева

През последните десетилетия проблематиката, касаеща тероризма е особено актуална. Политолозите дефинират явлението тероризъм като вид социален проблем. Световната общност сега е в състояние да определи теоретично същността на феномена тероризъм, но не и практически да го предвиди и предотврати. Тероризмът се приема като вид политическо явление, защото в случая се запазва...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ