ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Глобализъм, международни организации, медии

Автор: Проф. д-р Милан Миланов дата: 11/12/2001 (Брой 6 2001г.) от 89 до 110 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Не може да се твърди, че между глобализма, международните отношения и медиите съществува органична връзка, но не може и да се отрича, че във функционално отношение те имат много допирни точки. В определен смисъл те си взаимодействат и взаимно се допълват, когато са поставен в служба на една обща цел. Общата цел в разглеждания в статията случай е показването и анализирането на глобалното присъствие на медиите в живота на съвременното общество в национален и международен план чрез дейността на международните организации.
За очертаването на тази цел авторът най-напред откроява и изяснява основните понятия, за които ще става дума по-нататък. Всяко от тези понятия е достатъчно широко и многозначно, за да представи възможност за едно пространно и задълбочено самостоятелно изследване, но задачата на статията е да ги разгледа последователно и в зависимост едно от друго.

За автора

Роден през 1939 г., журналист, международник. Преподавател по международни отношения в ЮЗУ "Неофит Рилски "и в Нов български университет.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ