ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2002
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 06.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Търсенето на алтернативи за сегашната система на стратегическа стабилност и “Новата икономика”

Автор: Проф. д-р Динко Динков

През 90-те години чрез категорията „новата икономика” в САЩ е обърнато внимание на някои нови явления в икономическия живот, породени от свързването на информационните технологии и либерализацията на пазара. Приема се, че това съчетание трансформира ключовите макроикономически съотношения между растеж, производителност, инфлация и заетост. С този нов тип икономика САЩ...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Процесът на глобализация и политика на икономически растеж в новата пазарна икономика

Автор: Доц. д-р Людмил Несторов

Феноменът наречен глобализация днес започва да излиза от чисто икономическите рамки и оказва силно влияние върху всички сфери на обществената дейност – политика, идеология, култура и т.н. Глобализацията се приема и в по-тесен смисъл като възникване и еволюция на една комуникационна общност, която има в развитие информационни системи, телекомуникационни мрежи и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Военно-политическите проблеми на десетгодишната съветско-афганистанска война

Автор: Котева Аврора, Котев Николай

Войната на територията на Афганистан (1979-1989 г.) е първото след края на Втората световна война истинско голямо изпитание за въоръжените сили на СССР и за неговия политико-икономически механизъм. Във войната неговата армия е представена с всички видове и родове войски. Освен многото жертви, войната допринесе за юридическото разпадане на държавния строй на Съветския съюз на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Към преодоляване на една историографска асиметрия

Автор: Проф. д-р Димитър Сирков

За началния период на Втората световна война има много изследвания, но и все още непроучени проблеми, които чакат своя анализ. Главният въпрос е каква точно е външната политика на СССР и съветско-германските отношения през тези години. Поведението на Третия райх е подробно проучено на базата на автентични документи, но изявите на Съветския съюз са слабо осветени поради две...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ