ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2002
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.03
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на ХХІ век

Автор: Проф. д-р Евгений Гиндев

По своята същност, световно историческият процес е континиум, който във всяко време зависи от миналото, от собствената си история, от където произтича и „свободната воля” на самия процес. По тази логика, това, което се наблюдава на този етап е плод на драматичните събития от края на ХХ век, наричани крах на реалния социализъм. Ако искаме да се ориентираме в геополитическата...

Заплахи за националната сигурност от глобализирането на икономиката

Автор: Валентина Костадинова

От икономическа гледна точка глобализацията е следствие от индустриалната революция в Европа и модернизацията на производството, които правят икономиките мащабни. Много важно е и развитието на комуникациите, тъй като чрез тях основните играчи в икономическата система получават възможност да действат въз основа на глобалните предвиждания, както и либерализацията на...

Съвременният български политически елит: социално представителство, социално-психологически характеристики и идейни ориентации

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Политическият елит на даден народ на определен етап персонифицира историческите събития и явления на този народ в конкретни личности и дейци. Мотивите за тяхното поведение и действия са заложени в архитиповете и социално-психологическите стереотипи, действащи в националната история, както и в конкретните социални интереси на обществото и на идейните, идеологически...

Преодоляна ли е кризата в Македония?

Автор:

С промените в конституцията на Македония, направени от парламента в края на 2001 г., приключи почти едногодишния етнически конфликт в страната. Тези промени са най-важните елементи на споразумението, подписано от основните политически сили през същата година. То беше постигнато много трудно предвид сложността на проблемите, които допълнително се изостриха от употребата на сила...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ