ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2002
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.03
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на ХХІ век

Автор: Проф. д-р Евгений Гиндев

По своята същност, световно историческият процес е континиум, който във всяко време зависи от миналото, от собствената си история, от където произтича и „свободната воля” на самия процес. По тази логика, това, което се наблюдава на този етап е плод на драматичните събития от края на ХХ век, наричани крах на реалния социализъм. Ако искаме да се ориентираме в геополитическата...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Заплахи за националната сигурност от глобализирането на икономиката

Автор: Валентина Костадинова

От икономическа гледна точка глобализацията е следствие от индустриалната революция в Европа и модернизацията на производството, които правят икономиките мащабни. Много важно е и развитието на комуникациите, тъй като чрез тях основните играчи в икономическата система получават възможност да действат въз основа на глобалните предвиждания, както и либерализацията на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Съвременният български политически елит: социално представителство, социално-психологически характеристики и идейни ориентации

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев

Политическият елит на даден народ на определен етап персонифицира историческите събития и явления на този народ в конкретни личности и дейци. Мотивите за тяхното поведение и действия са заложени в архитиповете и социално-психологическите стереотипи, действащи в националната история, както и в конкретните социални интереси на обществото и на идейните, идеологически...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Преодоляна ли е кризата в Македония?

Автор:

С промените в конституцията на Македония, направени от парламента в края на 2001 г., приключи почти едногодишния етнически конфликт в страната. Тези промени са най-важните елементи на споразумението, подписано от основните политически сили през същата година. То беше постигнато много трудно предвид сложността на проблемите, които допълнително се изостриха от употребата на сила...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ