ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2002
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 13.05
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Проектът на ЕС за независима европейска отбранителна политика

Автор: Проф. д.ик.н. Йордан Начев

Европейският съюз се стреми към изграждането на обща външна политика и политика за сигурност, която да премине в Обща европейска отбранителна политика (ОЕОП). След реализацията на общата икономическа политика и общата валутна единица се създадоха подходящи условия за преминаване към политическата интеграция на ЕС. Стремежът е да се създадат предпоставки за ефективно взимане...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Национална идентичност, глобализация, европеизация

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

Формирането и укрепването на нациите се извършва по различно време при различни условия и различни темпове, но навсякъде този процес е неотделим елемент и двигател на всестранния духовен, икономически и социално-политически подем. Статутът на националната демократична държава позволи успешно да се реализира синтезът на ефективната власт с правата на личността,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геострарегическите измерения на модернизацията на китайските въоръжение сили

Автор: Д-р Мирослав Дърмов

Дън Сяопин започва своята програма за модернизацията на Китай, която се характеризира със забележителен средногодишен ръст на икономическото развитие, със значителен размер на чуждестранните инвестиции и с непрекъснато нарастваща производителност на труда. Превръщайки се в доминираща икономическа сила в континентална Азия, през последните 15 години Китай отделя специално...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Политико-цивилизационни и конфесионални измерения на конфронтацията и международната общност

Автор: Цветомир Свиленов

Съвременните заплахи за международната сигурност все повече възникват от други по характер, предимно регионални източници, чиито конфликти назряваха през годините, за да достигнат до взривоопасно състояние. Един от тези нови източници, а именно етническите конфликти, показва, че международната общност ще трябва да решава световните проблеми от етническо естество....

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ