ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Проектът на ЕС за независима европейска отбранителна политика

Автор: Проф. д.ик.н. Йордан Начев дата: 13/05/2002 (Брой 3 2002г.) от 5 до 24 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Европейският съюз се стреми към изграждането на обща външна политика и политика за сигурност, която да премине в Обща европейска отбранителна политика (ОЕОП). След реализацията на общата икономическа политика и общата валутна единица се създадоха подходящи условия за преминаване към политическата интеграция на ЕС. Стремежът е да се създадат предпоставки за ефективно взимане на решения след разширението по изграждане на обща отбранителна политика.
Много важна роля за актуализиране на отбранителната политика на Европейския съюз изиграха и конфликтите от ново поколение, като силен коз за Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) бяха многобройните провали на НАТО на балканския регион. Интерес представляват различните етапи в развитието на ОЕОП, както и тенденциите и последствията от реализирането на ЕПСО.

За автора

Доктор на икономическите науки и доктор по психология. Авторът има богат дипломатически опит. Понастоящем преподава в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в други държавни и частни висши учебни заведения по дисциплини, имащи отношение към геополитиката, глобализационните процеси, организационното поведение и националната и международната сигурност.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ