ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2003
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Социално-психологически фактори при водене на преговори

Автор: Евгения Василева

Преговорите са сложен процес на вземане на решения, а вземането на решение от своя страна означава избор. Този избор се осъществява в процеса на комуникацията между преговарящите страни, което означава сблъсък на междуличностни отношения и възприятия, конфликти на интереси и роли на индивидуално и групово ниво. Упражняването на психологическо въздействие при преговори за...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Кризисен менджмънт в международните отношения: Моделите на Латинска Америка

Автор: Севдалина Филева-Мавродиева

Разпадането на различни по вид тоталитарни системи доведе до появата на значим брой демокрации в Латинска Америка. Те са политически демокрации и се различават помежду си дори в такъв важен аспект като правилата за достъп до публичната власт и упражняването й (мажоритарни и консенсусни). Всички те имат една съществена обща характеристика, тъй като са институционализирани...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Глобален договор с частния капитал и глобални публични блага - нов подход на ООН към процеса на глобализация

Автор: Проф. д.с.н. Петранка Филева

Темата за глобализацията е най-дискутираният въпрос във всички форуми на ООН. Най-болният проблем е тероризмът, а усилията на световната общност са съсредоточени върху превантивните мерки. От голямо значение са описаните в тази статия инициативи и идеи, тъй като очертават важни перспективи за бъдещата роля на световната организация. Проявяват се белези на наддържавни...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Създаването на постоянно действащ Международен съд в Хага - нов етап в развитието на международните отношения

Автор: Борис Миновски

Изграждането на Международен наказателен съд (МНС) е продължителен процес, започнал след края на Първата световна война. Важен етап в неговото осемдесетгодишно развитие е създаването на Съвета за сигурност на ООН и на двата „ад хок” трибунала в началото на деветдесетте години на миналия век. МНС няма за цел да изземе или да спести националния суверенитет на отделните...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ