ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2003
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 12.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Нови моменти в развитието на арабската икономика

Автор: Проф. д.ик.н., д.п.н. Карим Наама

Авторът прави опит да анализира рабските икономически отношения, насоките и тенденциите, направляващи тези отношения в рамките на арабската икономическа система, която се създава и оформя в периода 1945-1991 г., и изяснява влиянието и специфичното отражение на промените в световната икономическа система върху арабската икономика. Посочват се и основите, върху които в бъдеще ще...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Чуждестранните инвестиции и ролята на държавата

Автор: Д-р Огнян Марков

Стратегическо значение за успеха на политиката за привличане на външни инвестиции е реализацията на плавен преход между приватизационен и инфраструктурен модел на капитализация на процеса. Силно стимулиращ преливащ ефект от външните инвестиции имат възлаганите от държавата поръчки. Държавата следва да се стреми да остави максимална част от своите разходи в страната, т.е. да...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Еврото и европейския интеграционен процес

Автор: Николай Марин

Договорът от Маастрихт включва процеси, които са в основата на по-нататъшната интеграция в Европейския съюз. Процесите по създаването на икономически и валутен съюз преминават през редица изменения, за да се стигне до раждането на новата валута – евро. Важно значение за създаването на икономическия и валутен съюз има „докладът Делор”, който фиксира три последователни...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Румънският институт - София, в контекста на българо-румънските политически отношения

Автор: Д-р Николай Проданов

В статията се прави обстоен хронологичен анализ на различните периоди в развитието и дейността на Румънския институт в София и предисторията на неговото създаване. Говори се за ролята на румънската пропаганда по време на двете световни войни спрямо България, както и териториалните й претенции към българската страна. Разглежда се и отношението на българските власти към...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ