ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 5

ГОДИНА 2003
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 17.10
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Политика, икономика, дипломация и класифицирана информация

Автор: Н.с. Вячеслав Попов

Качеството на държавното управление е в пряка зависимост от създаването на гаранции за държавните интереси и запазването на конституционния ред и сигурност. Сигурността на информацията е много важен фактор, оказващ въздействие върху формирането на политиката по качеството на държавното управление. В структурно отношение, информационното ядро на многофункционалната...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Перспективи за европейската интеграция на Украйна

Автор: Васил Кирилич

Като бъдещ съсед на Европейския съюз за Украйна на дневен ред излизат проблеми свързани с търсене и изграждане на нов модел в отношенията. За изграждането на нов подход в сътрудничеството между Украйна и ЕС са предприети редица стъпки. Настоящият етап от отношенията в широк аспект би могъл да се определи като решаващ за успешния курс за интеграцията на Украйна в обединена...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Европейската интеграция като приоритет на българската политика

Автор: Красимира Стоянова

Проблемите на бъдещото присъединяване на България към ЕС са свързани с изпълнението на редица политически, икономически, законодателни, организационни и други условия, които са свързани не само с покриваните на определени технически изисквания, или с доста по-сложните законови и дори конституционни изменения. Тези условия са свързани с обективното състояние на обществото,...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Политиката на Европейския съюз по отношение на малкия бизнес

Автор: Д-р Йордан Василев

В рамките на ЕС днес е общоприета фактът, че малките и средните предприятия (МПС) играят важна роля в заетостта, повишаването на конкурентоспособността и развитието на икономиката. Страните членки на Съюза като цяло предприемат стъпки за разкриване на потенциала на дребния и средния бизнес, а Комисията на ЕС има за основна задача да осигури съгласуваност на тези стъпки и...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ