ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Конференция на тема: “Бъдещето на Европа в дебатите на Европейския конвент”

Автор: Без автор дата: 11/06/2003 (Брой 3 2003г.) от 20 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Дискусия за европейския конвент и за европейската конституция, включваща следните автори и становища:

Сергей Станишев - Социалният европейски модел и бъдещето на ЕС
БСП споделя основните принципи и позиции, които се изразяват от Партията на европейските социалисти като цяло и в хода на дискусията за Европейски конвент и за европейска конституция. Социалистите разглеждат включването на България в Европейския съюз именно като приемане на модел на общество, което се основава на социална пазарна икономика, в което правата на трудещите се са от голямо значение, в което се търси сближаване на различията и увеличаване на възможностите на всеки гражданин за участие в икономическия живот за сериозни социални права – принцип, който ще отстояват във виждането си за бъдещето на Европа.

Катрин Ги Кен - Социалната хармонизация – път за обединение на гражданите на Европа
Депутатът в Европейския парламент от ПГ на ПЕС отбелязва, че методите с които функционираха повече от 50 години институциите на ЕС вече изчерпват своите възможности. За европейските социалисти има няколко основни приоритета – да се запази съгласуваното и постигнатото от Конвента по отношение на бъдещата европейска конституция; Хартата за основните права да фигурира изцяло като една референция, вписана в оригиналния текст и на Конвента и на конституцията; да бъде засилена ролята на Комисията в междуинституционалната Тройка; да се води кампания за приобщаването на хората към Европейския съюз.
Идеята на социалистите е да се придаде на ЕС отново политическа координация и съгласуваност, което изисква ролята на Комисията и Парламента да бъде увеличена.

Проф. д-р Евгени Танчев - Конституцията на Република България, суверенитетът и Конституцията на ЕС
Изследва се темата за поставяне на националните конституции на страните членки на Европейския съюз в съответствие с конституционните основи на ЕС, както и за суверенитета и федерализма. Голяма част от проблематиката за адаптиране на националните конституции бе очертана след приемането на Договора за ЕС през 1992 г. и извършените промени в основните закони на страните членки при ратификацията от Маастрихтския договор.
Списъкът на необходимите изменения на Конституцията на България е очертан още през 1998 г. и е приет в правителствената програма за конституционни промени от 2002 година. От усъвършенстване се нуждае и системата от институционални и процедурни конституционни гаранции.

Женя Петева - Европейският конституционен проект – от функционализъм към федерализъм
Eвропейският съюз е наднационално образувание със специфична правна система. Неговото развитие е инкрементлно, тъй като в икономически план европейският модел е в голяма степен потвърждение на критичните анализи на теориите, основани на микроикономиката. ЕС не е федерация, но според редица учени той може да се анализира чрез концепцията за „наднационален федерализъм”, която най-добре отразява сложността, динамиката и проблемите на европейската интеграция.
Една от основните федерални характеристики на Съюза е неговото многостепенно управление при разпределението и упражняването на правомощията. Понятието многостепенен конституционализъм се основава на идеята, че концепцията за обществения договор не е приложима само на унитарните държави, а е присъща и за многостепенни организации където съществуват два центъра на легитимност.

Атанас Папаризов - Основни различия между страните членки по институционалното устройство на ЕС
Въпросите на институционалното устройство на ЕС са предмет на задълбочени дискусии и различни мнения по време на работата на Конвента по създаването на европейска конституция. На практика това е продължение на обсъжданията относно приоритетите в развитието на Съюза, които включват и въпроси, отнасящи се до това дали е по-добре ЕС да се разширява или да задълбочава своята интеграция; дали да се развива в посока на общностния метод или на междуправителствения метод при вземане на решения.
При анализа на работата на Конвента, освен разногласията, се постига и съгласие по основни принципни въпроси, което ще предопредели посоката в търсенето на решения по въпросите на институционалното устройство на ЕС.

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ