ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Политиката на Европейския съюз по отношение на малкия бизнес

Автор: Д-р Йордан Василев дата: 17/10/2003 (Брой 5 2003г.) от 41 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В рамките на ЕС днес е общоприета фактът, че малките и средните предприятия (МПС) играят важна роля в заетостта, повишаването на конкурентоспособността и развитието на икономиката. Страните членки на Съюза като цяло предприемат стъпки за разкриване на потенциала на дребния и средния бизнес, а Комисията на ЕС има за основна задача да осигури съгласуваност на тези стъпки и инициативи. Първа стъпка в тази насока е изработването на „Интегрирана програма на ЕС за МПС и занаятите”.
За изпълнение на целите на политиката на ЕС към МПС се оказва значителна финансова подкрепа от серия от взаимно свързани структурни фондове, както и чрез т.нар. инициативи, целящи подкрепа на дейности с важно значение в областта на транснационалното, трансграничното и междурегионалното сътрудничество и коопериране.

За автора

Д-р Йордан Василев е главен асистент към катедра "Обща теория на икономиката" в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов. през 2002 г. е защитил докторат на тема "Проблеми и перспективи пред малкия и среден бизнес в България".

 
  • КЛЮЧОВИ ДУМИ
  Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ