ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2004
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 04.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Новият световен ред - по европейски или по американски?

Автор: Доц. д-р Васил Сивов

Качествено новите тенденции в съвременните международни отношения от първите години на ХХІ век сочат, че Европа е готова, в далече по-голяма степен от САЩ, да посрещне предизвикателствата на новото хилядолетие. Централен политически проблем на европейската интеграция се отнася до това каква форма ще приеме в бъдеще една общоевропейска държавност. Доколко е оправдан отказът...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Формиране на регионалната политика на България

Автор:

Въпросите и проблемите на регионалната политика се основават на визията за регионалното развитие на общините и областите в контекста на европейската интеграция и икономическото развитие на страната. Изпълнението на регионалната политика зависи от избора на специфичен подход при разделението на райони за планиране. В много случаи не се прави точен и прецизен анализ на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Инволюцията на етническия модел

Автор: Проф. Кръстьо Петков

Авторът се спира от социологическа гледна точка на въпросите: Как процесът на усъвършенстване и синхронизация на регулаторните системи в Европейския съюз се отразява на социалното измерение – сближават ли се или се раздалечават жизнените стандарти на различните етноси в ЕС; увеличават ли се шансовете за професионална и гражданска реализация на малцинствата, или те трайно...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Дипломатическият институт - необходимост и действие

Автор: Доц. д-р Здравко Попов

Директорът на Дипломатическия институт към МВнР говори за необходимостта на Министерството от постоянни и ефективни форми на обучение и квалификация на кадрите, предвид новата деидеологизирана и суверенна външна политика на България, което доведе до създаването на ДИ, през септември 2003 година. Отбелязва се, че Дипломатическият институт ще разработи стандарти, учебни планове...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ