ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2004
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.04
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

В редакцията

Автор: Без автор

  • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Конституцията на Европа: между консенсуса на Конвента и споразумението от Междуправителствената конференция

Автор: Александър Арабаджиев

Авторът прави опит да пресъздаде стъпките, довели до сегашното положение във връзка с разногласията по приемането на Конституцията на Европа, да осмисли неговото значение и да прецени, без претенции за прогнозиране, по-нататъшното развитие на този процес. Предвид на факта, че процесът на приемане на Конституцията не е самостоятелен, т.е. не се развива изолирано и извън...

Икономическото сътрудничество е най-надеждната външна политика

Автор: Карл-Юрген Вилберт

Разглежда се икономическото сътрудничество на Германия със страните от Югоизточна Европа и по-специално с България. Германската икономика е пример и е от изключителен интерес за тези страни, развиващи своята пазарна икономика, още повече че създаването на силни малки и средни предприятие е тяхната единствена реална перспектива. Подчертава се, че интересът към немския опит не...

Пета вълна на разширяване на Европейския съюз и възможните последствия за Украйна

Автор: Васил Кирилич

Реализирайки стратегията, насочена към разширяване на своето политическо и социално-икономическо пространство, ЕС жертва текущите си интереси – обезпечаване на максимално висок жизнен стандарт за своите членове. Според автора, идеята на тази стратегия е благодарение на по-широкото интеграционно поле в перспектива да се създадат предпоставки за редица геоикономически и...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ