ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 3

ГОДИНА 2004
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.07
БРОЙ СТРАНИЦИ 142
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

България и Русия в края на ХХ и началото на ХХІ век - от филство и фобство към нормализация

Автор: Проф. д-р Искра Баева

Българо-руските отношения имат особена специфика, която се дължи на съчетанието на много фактори. Най-важният от тях е близостта – етническа, духовна, религиозна и културна. Тази близост придава на двустранните отношения особено висока емоционалност. Българският следосвобожденски опит да изведе българо-руските отношения от сферата на емоциите и да ги постави в рамките на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Геоаспекти на българо-руските икономически отношения

Автор: Проф. д-р Георги Маринов

Отбелязва се, че съществуващото исторически мотивирано българско стратегическо предимство в българо-руските икономически отношения пред останалите търговски партньори на Русия между страните от бившия СИВ, е лекомислено пропиляно, въпреки здравия разум, че енергийната зависимост ще инкасира за България всяка година огромен външнотърговски дефицит. Между България и Русия...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

България-Русия: Аксиомите на геополитиката

Автор: Проф. д-р Евгений Гиндев

Авторът прави ретроспективен обзор на българо-руските отношения от позициите на геополитиката и геостратегията, започвайки от началото на ХVІ век до наши дни. България попада в руското геостратегическо полезрение след завоюването на Азовското и Черноморското крайбрежие от Русия по времето на Екатерина ІІ (1774 г.). Отбелязва се, че от тогава и в известна степен и досега, нито в...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Русия и геополитическата ситуация на Балканите

Автор: Проф. д.и.н. Димитър Йончев

Политическата реалност почива върху дадености, които задават рамките на отношенията и са устойчиви за дълъг период от време. Сред тези дадености водещо място заемат геополитическите аспекти. Авторът използва геополитическия подход, поради неговите обяснителни възможности, като метод за анализ на балканското пространство и на руското присъствие в него. В геополитическа...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ