ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
 • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
  • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
  • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
  • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2004
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 15.09
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Актуални проблеми на националната сигурност на Република България

Автор: Георги Първанов

Лекция на президента Първанов в която се фокусира вниманието върху задачите на българските институции за гарантиране на националната сигурност в контекста на рисковете и заплахите от тероризма във външен план и престъпността – във вътрешен. Формулирани са позициите на Георги Първанов по проблеми, които кореспондират с тези основни теми. Отбелязва се необходимостта...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Политиката на Европейския съюз за борба с тероризма

Автор: Д.пол.н. Петър Попчев

От способността на демократичните общества да се справят със съвременните изяви на тероризъм зависи тяхното по-нататъшно развитие в условията на свобода, демокрация и сигурност. Наблюденията на европейски специализирани служби показаха, че редица страни членки на ЕС са умело и трайно проникнати от ислямски бойци. Подготовката и способността на ЕС за борба с тероризма днес с...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

За исляма, тероризма и самоубийствените атентати

Автор: Д-р Милко Василев

Авторът се спира върху тази тема, преди всичко поради факта, че у нас е слабо позната догматиката на исляма, тълкуването й и практическото й прилагане. Класическа отличителна черта на тероризма е съчетанието на подчертаната демонстративност с политическата мотивация на акта. Историята на тероризма сочи, че пропагандният ефект от него е далеч по-мощен от щетите, които нанася на...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ

Има ли “мъглявината” Ал-Кайда глобална стратегия?

Автор: Боян Чуков

Акциите на Ал-Кайда показаха, че организацията, избирайки мястото и времето на своя удар, постигнаха резултати, които насилствено промениха политическия пейзаж в една от големите европейски демокрации. Ефектът от терористичния акт в Мадрид надхвърли националните рамки и предизвика очевидни регионални и глобални промени. Анализът на събитията показа, че алкайдистите познават...

 • КЛЮЧОВИ ДУМИ
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ